Tiráž & Ochrana Osobních Údajů

Tiráž

Trusted Shops AG

Subbelrather Straße 15c
50823 Kolín nad Rýnem, Německo

Telefon: +49 (0) 221 – 77  53  66
Fax: + 49 (0) 221 – 7 7 5 3 6  89
E‑Mail: info@trustedshops.de   

Zmocnění členové představenstva: Jean-Marc Noël (Předseda), Michael Burdack

Předseda dozorčí rady: Ulrich Hafenbradl

Okresní soud Kolín nad Rýnem (Amtsgericht Köln), HRB 113040

DIČ (USt-IdNr.): DE  812  947  877

 

Pověřenec pro ochranu mládeže podle § 7 JMStV:
Frieder Schelle, jugendschutz@trustedshops.de

Zpracovatel: Giulia Frede

c/o Trusted Shops AG
Subbelrather Straße 15c,
50823 Kolín nad Rýnem

Společnost Trusted Shops AG je zapsána v registru zprostředkovatelů pod registračním číslem [D-B6MZ-QKA67-38] jako pojišťovací agent s licencí podle čl. 34d odst. 1 německého průmyslového zákoníku (GewO) (www.vermittlerregister.info). Příslušným licenčním a dozorovým orgánem je Kolínská průmyslová a obchodní komora, Unter Sachsenhausen 10-26, 50667 Kolín nad Rýnem, Německo (www.ihk-koeln.de). Trusted Shops AG je členem Kolínské průmyslové a obchodní komory.

Profesní nařízení pro zprostředkování pojištění:

 • Odd. 34d GewO
 • Odd. 59 - 68 německého zákona o pojistné smlouvě (VVG)
 • Německé nařízení o zprostředkování pojištění (VersVermV)

 Profesní předpisy si lze prohlédnout a stáhnout z internetové stránky www.gesetze-im-internet.de, kterou provozuje německé Spolkové ministerstvo spravedlnosti společně se společností juris GmbH.

Informace o řešení sporů

Online řešení sporů podle čl. 14 odst. 1 nařízení ODR: Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR), kterou naleznete zde: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Spotřebitelé mají možnost využít tuto platformu k urovnání svých sporů. Jsme ochotni se dobrovolně zúčastnit mimosoudního rozhodčího řízení.

Informace o řešení sporů podle § 214 VVG ve spojení s nařízením o smírčích orgánech VVG

Jako pojišťovací makléř je společnost Trusted Shops AG povinna podle ust. 214 VVG ve spojení s nařízením VVG upravujícím smírčí orgány, aby se účastnily řízení pro řešení sporů. Příslušný orgán je následující:


Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632, 10006 Berlin, Německo

https://www.versicherungsombudsmann.de/

© Copyright 2022 - Veškerý obsah, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn autorským právem. Veškerá práva, včetně reprodukce, publikování, úprav a překladů, si vyhrazuje společnost Trusted Shops AG.

Informace o ochraně údajů

illustration-information-gdpr-data-privay illustration-information-gdpr-data-privay illustration-information-gdpr-data-privay illustration-information-gdpr-data-privay illustration-information-gdpr-data-privay illustration-information-gdpr-data-privay

1. Komunikace prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře

Děkujeme vám za návštěvu našich webových stránek. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže naleznete podrobné informace o tom, jak nakládáme s vašimi údaji.

Osobní údaje shromažďujeme, pokud nám je dobrovolně poskytnete při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech potřebujeme údaje pro zpracování vaší zprávy nebo pro vytvoření zákaznického účtu a bez těchto údajů nemůžete zprávu odeslat. Konkrétní údaje, které jsou shromažďovány, jsou uvedeny v příslušných kontaktních formulářích. Vámi poskytnuté údaje používáme ke zpracování Vašich dotazů. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud vaše zpráva souvisí s existující nebo připravovanou smlouvou s vámi. Pokud tomu tak není, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, protože zpracování je nezbytné k naplnění našeho oprávněného zájmu na řádném zpracování žádostí o kontakt. Aby bylo možné správně rozdělit dotazy, je nutné poskytnout osobní údaje.

Naše společnost si najímá poskytovatele služeb v souvislosti s technickým zpracováním vaší komunikace s námi. Tito poskytovatelé služeb sídlí v USA. Informace o souvisejících rizicích naleznete v části Přenos do třetí země.

Po úplném zpracování sdělení budou vaše údaje omezeny pro další zpracování a po uplynutí příslušných lhůt pro uchovávání podle daňového a obchodního práva budou vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo pokud jsme si vyhradili právo tak učinit, pokud je to podle zákona přípustné; v takovém případě vás o tom budeme informovat v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Zpět nahoru

2. Přístup k datům a hosting

Společnost Trusted Shops využívá poskytovatele hostingových a infrastrukturních služeb. Využívají se také služby od Amazon Web Services (AWS, USA). Přiměřená úroveň ochrany údajů je zajištěna prostřednictvím dohodnutých standardních doložek EU o ochraně údajů, dodatečných záruk a souhlasu německých serverů jako místa zpracování.

Za účelem zkrácení doby načítání využíváme jako zpracovatele dat také poskytovatele služby Content Delivery Network ("CDN"), kterému poskytujeme naše webové zdroje prostřednictvím webových serverů tohoto poskytovatele CDN. Přístupové údaje se odpovídajícím způsobem shromažďují také na webových serverech poskytovatele. Používáme poskytovatele CDN se sídlem v USA, ale zpracování obvykle probíhá v regionu, který je blízko místa přístupu. Při přístupu z Evropy proto zpracování dat obvykle probíhá v Evropě.

Veškeré údaje, které jsou shromažďovány v rámci používání platformy pro zpětnou vazbu Trusted Shops nebo ve formulářích k tomu určených, jsou zpracovávány na serverech poskytovatele služeb. Podrobné informace o zpracování dat při používání platformy pro zpětnou vazbu najdete v podmínkách použití, které si můžete otevřít před odesláním zpětné vazby.

Tento web je naším jménem hostován zpracovatelem HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA. Abychom zajistili odpovídající záruky, dohodli jsme se se společností Hubspot na standardních doložkách o ochraně údajů vydaných Komisí EU v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR. Viz také oddíl Přenos do třetí země.

Veškeré údaje shromážděné prostřednictvím těchto webových stránek nebo formulářů pro účely popsané níže se zpracovávají na serverech příslušného poskytovatele služeb. Zpracování na jiných serverech probíhá pouze způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Zpět nahoru

3. Shromažďování a používání údajů v kontextu členství v Trusted Shops pro obchody

Registrace pro členství v Trusted Shops pro internetové obchody

O členství v Trusted Shops pro online prodejce mohou žádat pouze osoby, které jednají v rámci své profesní činnosti jako podnikatelé nebo samostatně výdělečně činné osoby. Osobní údaje, které nám dobrovolně sdělíte při kontaktu s námi nebo při registraci do našich služeb, jsou shromažďovány za účelem plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Osobní údaje osob, které samy nejsou smluvními partnery nebo se jimi nemají stát (např. zaměstnanci nebo kontaktní osoby), jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem v této souvislosti je zajistit řádné, efektivní a osobní zpracování žádosti a obchodního vztahu.

Osobní údaje, které zpracováváme v rámci členství, zahrnují zejména:

 • Jméno a příjmení
 • Společnost
 • E-mailová adresa, telefonní číslo
 • Zaměstnání kontaktní osoby
 • Případná odborná kvalifikace
 • Další obchodní informace
 • Údaje o komunikaci (např. e-mailová komunikace nebo poznámky z telefonických rozhovorů).

Účel zpracování vyplývá ze všeobecných podmínek členství, jakož i z případných doplňkových dohod nebo jiných smluv platných mezi Trusted Shops a členským obchodem. Zejména obchodní komunikace, zodpovídání dotazů nebo předávání stížností zákazníků obchodu, např. v rámci záruky Trusted Shops, vyžadují zpracování osobních údajů.

Výpočet jednotlivých smluvních poplatků podle ceníku navíc vyžaduje uvedení obratu internetového obchodu. V tomto případě je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Po úplném zpracování a splnění smlouvy budou vaše údaje omezeny pro další zpracování a po uplynutí příslušných lhůt pro uchovávání podle daňového a obchodního práva budou vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo pokud jsme si vyhradili právo tak učinit, pokud je to podle zákona přípustné; v takovém případě vás o tom budeme informovat v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Použití služby Salesforce

Abychom vám pomohli integrovat prvky Trusted Shops do vašich webových stránek, optimalizovat pro vás naše nabídky produktů a spravovat zákazníky a smlouvy, používáme Service Cloud a Marketing Cloud poskytované společností

Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Munich, Germany,

pobočka společnosti Salesforce.com Inc, The Landmark @ One Marketing, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA.

Salesforce Marketing Cloud je služba správy uživatelských databází. Zpracování údajů probíhá v Irsku a USA.

Společnost Salesforce.com tyto služby certifikovala v rámci programu EU-US Privacy Shield. Další informace o službě Salesforce Marketing Cloud a o informacích, které zpracováváme, najdete na adrese Salesforce. Rovněž jsme se dohodli na standardních doložkách o ochraně údajů, které vydala Komise EU, abychom zajistili odpovídající úroveň ochrany údajů

Funkce Salesforce nám umožňují analyzovat vaše používání produktů, platforem a reklamních materiálů Trusted Shops, např. prostřednictvím sledování souborů cookie nebo vytváření pseudonymizovaných uživatelských profilů pro reklamní a analytické účely.

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje a údaje o chování (např. údaje o používání produktů). Salesforce nám celkově poskytuje přístup ke konkrétním osobním údajům pro marketingové účely pouze v případě, že jste přihlášeni na našich stránkách. Obecně nám tyto údaje poskytujete při zadávání objednávky a v rámci obchodního vztahu mezi vámi a Trusted Shops. Proto shromažďujeme pouze údaje, které jsou nezbytné pro dosažení příslušného smluvního účelu. Tato data mají být následně obohacena o údaje shromážděné prostřednictvím společnosti Salesforce, Inc.

Účelem tohoto zpracování údajů je na jedné straně plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a na druhé straně ochrana našeho oprávněného zájmu na optimalizované prezentaci našich nabídek a na přímé reklamě, který má přednost v procesu vyvažování zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Zpět nahoru

4. Příjemci osobních údajů

Doručování poštovních zásilek / balíků

Pokud jste si objednali zboží, které vám má být zasláno nebo od nás máte obdržet dopis poštou, předáme údaje potřebné pro splnění smlouvy přepravní společnosti pověřené doručením v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud je to pro doručení nezbytné. V závislosti na tom, kterého poskytovatele platebních služeb si v procesu objednávky vyberete, můžeme platební údaje, které byly získány za účelem zpracování platby, předat úvěrové instituci pověřené provedením platby a případně námi pověřeným poskytovatelům platebních služeb nebo vybrané platební službě. Někteří poskytovatelé platebních služeb tyto údaje shromažďují také sami, např. pokud si u nich vytvoříte účet. V takovém případě se musíte během procesu objednávky přihlásit k platformě příslušného poskytovatele služeb pomocí svých přístupových údajů. V této souvislosti platí zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele.

Využíváme poskytovatele platebních služeb se sídlem v zemi mimo Evropskou unii. K předání osobních údajů této společnosti dochází pouze v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy.

Využívání poskytovatelů platebních služeb

Pro zpracování plateb využíváme následující poskytovatele služeb, kteří vystupují jako samostatní správci údajů:

- Platba přímým inkasem: Přímé inkaso zpracovává společnost GoCardless Ltd, Sutton Yard, 65 Goswell Road, London, EC1V 7EN, Spojené království, přičemž zpracování probíhá výhradně v GoCardless SAS, 23-25 Avenue Mac-Mahon, Paris, 75017, Francie. Informace o ochraně osobních údajů u společnosti GoCardless najdete zde.

- Platba kreditní kartou: Platby kreditní kartou zpracovává společnost Stripe Payments Europe, Ltd, One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Irsko. To může zahrnovat i předávání osobních údajů do USA. K zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů používá společnost Stripe standardní doložky o ochraně údajů. Další informace o ochraně údajů u společnosti Stripe najdete zde.

- Platba přes PayPal: Pokud jste zaregistrováni ve službě PayPal, můžete platbu provést také prostřednictvím společnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Lucembursko. Platí dohody mezi vámi a společností PayPal. Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti PayPal najdete zde.

Použití zpracovatelů

Abychom mohli zobrazovat naše webové stránky a poskytovat naše služby, využíváme jako zpracovatele údajů různé poskytovatele služeb. Zpracovávají osobní údaje naším jménem podle pokynů. Se všemi poskytovateli služeb jsme uzavřeli smlouvu v souladu s čl. 28 GDPR. Zpracovatele využíváme zejména v oblastech hostingu, rozesílání e-mailů a newsletterů, správy tiketů, správy vztahů se zákazníky, správy odběrů a správy plateb.

Kontrola bonity při registraci členství v Trusted Shops pro internetové obchodníky

Údaje o vaší adrese předáváme úvěrovým registrům pouze před uzavřením smlouvy o členství za účelem posouzení rizika odpovědnosti a případně vaší úvěruschopnosti, pokud se registrujete z důvodu výkonu své profesní činnosti jako podnikatel nebo osoba samostatně výdělečně činná. Účelem zpracování údajů je zpracování smluvního vztahu podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ochrana našich oprávněných zájmů na snížení rizika nesplácení. Kontrola bonity zahrnuje profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 GDPR, pokud se týká fyzické osoby (např. živnostníka). Do tohoto procesu není zapojeno automatizované rozhodování.

V závislosti na zemi sídla vaší společnosti předáváme osobní údaje potřebné pro posouzení úvěruschopnosti následujícím společnostem:

Verband der Vereine Creditreform e.V.

Hellersbergstr. 12

D-41460 Neuss

Německo

 

Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur SA

1, place Costes et Bellonte

CS 20003

92276 Bois-Colombes (Paris)

Francie

 

Ellisphere, S.A.S.

Immeuble via Verde,

55 place Nelson Mandela,

92000 Nanterre

Francie

 

GraydonGo

Hullenbergweg 2

1101AA, Amsterdam Zuid-Oost

Holandsko

 

Iberinform internacional, SAU

Calle Raimundo Fernández Villaverde, 57 Bis

Madrid 28003 (Madrid)

Španělsko.

 

Budou dodržena vhodná opatření na ochranu vašich práv, svobod a oprávněných zájmů. Můžete se s námi kdykoli podělit o svůj názor a vznést námitku proti našim rozhodnutím, a to tak, že nás kontaktujete, jak je popsáno níže.

Využívání poskytovatelů právních služeb

Pokud nesplníte své platební povinnosti vyplývající ze smlouvy s námi nebo v případě jiného hrozícího právního sporu, můžeme zapojit poskytovatele právních služeb (právníky, služby vymáhání pohledávek atd.). V tomto případě je předání osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy a je rovněž založeno na našem oprávněném zájmu na uplatnění našich občanskoprávních nároků v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud se jedná o změnu účelu, vztahuje se na ni § 24 odst. 1 bod 2 německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).

Zpět nahoru

5. E-mailový zpravodaj a poštovní reklama

E-mailová reklama a registrace k odběru newsletteru

Pokud se zaregistrujete k odběru některého z našich newsletterů nebo poskytnete své údaje za účelem bezplatného stažení dokumentu z našich webových stránek nebo našich stránek na Facebooku či LinkedIn, použijeme tyto údaje nebo údaje, které nám poskytnete samostatně, k pravidelnému zasílání našeho e-mailového newsletteru s vaším souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Newsletter naším jménem zasílají poskytovatelé služeb, kterým za tímto účelem předáváme vaši e-mailovou adresu.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit buď zasláním zprávy na níže uvedený kontakt, nebo prostřednictvím příslušného odkazu uvedeného v každém newsletteru. Poté, co se odhlásíte z odběru, vymažeme vaši e-mailovou adresu, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů, nebo pokud jsme si na to vyhradili právo, pokud je to přípustné ze zákona; v takovém případě vás o tom budeme informovat v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

E-mailová reklama a registrace k odběru personalizovaného newsletteru

Pokud se zaregistrujete k odběru některého z našich personalizovaných newsletterů, použijeme vaše údaje nebo údaje, které nám poskytnete zvlášť, k pravidelnému zasílání našeho personalizovaného e-mailového newsletteru s vaším souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Newsletter s tipy a triky ze světa elektronického obchodování, akcemi, soutěžemi a našimi produkty, členy a partnery je zaměřen na vaše konkrétní zájmy a poskytuje vám relevantní informace o příslušných tématech.

Registrací k odběru personalizovaného newsletteru také souhlasíte s tím, že můžeme sledovat a vyhodnocovat vaše chování při klikání (na které odkazy klikáte a které otevíráte) v rámci newsletteru. To se provádí propojením informací o vašem chování při kliknutí s vaším osobním uživatelským profilem v našem interním systému správy zákazníků. Toto propojení umožňuje vyhodnotit výše uvedené informace přesně ve vztahu k vaší osobě a vašim předpokládaným zájmům s cílem zlepšit personalizaci newsletteru. Tyto informace vyhodnocujeme s vaším souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit buď zasláním zprávy na níže uvedený kontakt, nebo prostřednictvím příslušného odkazu uvedeného v každém newsletteru. Poté, co se odhlásíte z odběru, vymažeme vaši e-mailovou adresu, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů, nebo pokud jsme si na to vyhradili právo, pokud je to přípustné ze zákona; v takovém případě vás o tom budeme informovat v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Zpět nahoru

E-mailová reklama bez registrace k odběru newsletteru a vaše právo vznést námitku

Pokud jsme obdrželi vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem produktu nebo služby a vy jste proti tomu nevznesli námitku, vyhrazujeme si právo pravidelně vám zasílat e-mailem nabídky dalších produktů z našeho sortimentu podobných těm, které jste již zakoupili, a to v souladu s § 7 odst. 3 německého zákona o spravedlivé hospodářské soutěži (UWG). Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů při propagační komunikaci s našimi zákazníky, které mají přednost v procesu vyvažování zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Newsletter naším jménem zasílají poskytovatelé služeb, kterým za tímto účelem předáváme vaši e-mailovou adresu.

Proti tomuto používání své e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy na níže uvedený kontakt nebo prostřednictvím příslušného odkazu uvedeného v každém newsletteru.

Poštovní reklama a vaše právo vznést námitku

Dále si vyhrazujeme právo použít vaše jméno a příjmení a vaši poštovní adresu pro naše vlastní reklamní účely, např. pro zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech poštou. Slouží to k ochraně našeho oprávněného zájmu na propagační komunikaci s našimi zákazníky, který má přednost v procesu vyvažování zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Takové propagační rozesílání zpracovává naším jménem poskytovatel služeb, kterému předáváme vaše údaje.

Proti uchovávání a používání vašich údajů pro tento účel můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy na níže uvedený kontakt nebo prostřednictvím příslušného odkazu uvedeného v každém newsletteru.

Zpět nahoru

6. Integrace odznaku důvěryhodnosti Trusted Shops (Trustbadge)

Za účelem zobrazení recenzí, které jsme shromáždili prostřednictvím našeho systému recenzí, je na některých našich webových stránkách integrován odznak důvěryhodnosti Trusted Shops.

Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR slouží k ochraně našeho oprávněného zájmu na optimalizovaném marketingu našich nabídek, přičemž tento oprávněný zájem má v procesu vyvažování zájmů přednost. Odznak důvěryhodnosti Trustbadge a služby, které jsou jeho prostřednictvím inzerovány, nabízí společnost Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Cologne, Německo.

Při zobrazení Trustbadge webový server automaticky ukládá soubor protokolu serveru, který zaznamenává načtení, a obsahuje tedy např. vaši IP adresu, datum a čas načtení, objem přenesených dat a poskytovatele přístupu (přístupové údaje). Některé údaje o přístupu se ukládají do bezpečnostní databáze pro analýzu bezpečnostních anomálií. Soubory protokolu se automaticky odstraní nejpozději 90 dní po jejich vytvoření.

Zpět nahoru

7. Přenos do třetí země

V této části vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů ve třetích zemích, pro které Komise EU nepřijala rozhodnutí o odpovídající ochraně.

Společnost Trusted Shops využívá různé poskytovatele služeb. Mnozí z nich používají servery ve třetích zemích, tj. mimo EU nebo EHP. To se týká také USA. S tím související předávání osobních údajů musí být prováděno v souladu s čl. 44 a násl. GDPR. V případě USA se rozhodnutí o odpovídající ochraně vztahuje na všechny společnosti registrované v rámci ochrany osobních údajů mezi EU a USA (DPF). V tomto případě je předávání údajů možné bez dalších záruk. Pokud zpracování probíhá ve třetí zemi bez rozhodnutí o odpovídající ochraně nebo u společnosti v USA, která není registrována pro DPF, dohodneme se s příjemcem údajů na standardních smluvních doložkách, abychom zajistili odpovídající úroveň ochrany údajů. Tam, kde je to možné a nezbytné, se také dohodneme na dalších opatřeních. Pokud úroveň ochrany údajů není dostatečná navzdory dohodnutým standardním smluvním doložkám a přijatým dodatečným opatřením, požádáme vás o souhlas.

Kliknutím na "Nastavení souborů cookie" v zápatí těchto webových stránek můžete otevřít Správce souborů cookie a najít podrobné informace o všech poskytovatelích služeb ze třetích zemí, které využíváme, jako jsou přesné země sídla jednotlivých poskytovatelů služeb, konkrétní právní základ a účel přenosu údajů, doba uchovávání údajů atd.


Zpět nahoru

8. Soubory cookie a webová analýza

Abychom zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili používání určitých funkcí i zobrazení vhodných produktů a dále za účelem průzkumu trhu používáme na různých stránkách tzv. cookies a další technologie, díky nimž lze na vašem koncovém zařízení ukládat informace nebo je z něho načítat (dále jednotně označováno jako „cookies“).

Soubory cookie:

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení. Vždy používáme některé soubory cookie, abychom mohli zajistit základní funkčnost našich stránek a optimální zobrazení našich nabídek (základní / nezbytné soubory cookie). Některé soubory cookie, které používáme, se vymažou na konci relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (tzv. relační soubory cookie). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při další návštěvě našich webových stránek (trvalé soubory cookie). Používáme jak vlastní soubory cookie, tak i soubory cookie od poskytovatelů třetích stran (tzv. soubory cookie třetích stran).

Správce souhlasu:

Podrobný přehled souborů cookie a dalších nástrojů a poskytovatelů služeb, které používáme, jejich účely a doby ukládání, právní základ pro používání souborů cookie a další informace naleznete v našem Správci souhlasů, do kterého se dostanete také kliknutím na „Nastavení souborů cookie“ v zápatí.

Jednotlivé nebo všechny soubory cookie můžete samostatně přijmout nebo odmítnout pomocí Správce souhlasu při první návštěvě našich webových stránek a kdykoli poté tak, že to u příslušného souboru cookie označíte zeleným zaškrtnutím / křížkem, případně jej odstraníte a uložíte nastavení. Tato nastavení se ukládají do místního úložiště počítače nebo mobilního zařízení. Proto je nutné nastavení provést a uložit znovu v případě, že dojde ke smazání místního úložiště vašeho zařízení nebo pokud používáte jiné zařízení či prohlížeč. Vezměte prosím na vědomí, že v případě odvolání souhlasu budete možná muset ručně odstranit již nastavené soubory cookie. Zamítnutí souborů cookie může omezit funkčnost našich webových stránek.

Další možnosti nastavení souborů cookie:

Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nasazení cookies a individuálně se rozhodli, zda je přijmete nebo jejich nasazení pro určité případy nebo obecně vyloučíte. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým nastavení cookies spravuje. Toto je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, která vysvětluje, jak můžete své nastavení souborů cookie změnit. Tyto informace najdete pro příslušný prohlížeč pod následujícími odkazy:

Kromě zrušení výběru souborů cookie ve Správci souborů cookie můžete odvolat souhlas, který jste nám dali s používáním souborů cookie v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR kdykoli zasláním zprávy na kontakt uvedený v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Upozorňujeme, že zakázání souborů cookie může omezit váš přístup k některým funkcím našich webových stránek.

Zpět nahoru

9. Pluginy sociálních médií

Používání pluginů sociálních sítí Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest pomocí řešení Shariff

Naše webové stránky používají tlačítka sociálních sítí poskytovaná různými platformami sociálních médií.

Abychom lépe chránili vaše údaje při návštěvě našich webových stránek, nejsou tato tlačítka plně integrována do stránky jako pluginy, ale spíše jako jednoduché odkazy HTML. Tím je zajištěno, že se webové stránky obsahující tlačítka sociálních sítí při otevření nepřipojí k serverům příslušných poskytovatelů sociálních sítí.

Po kliknutí na jedno z tlačítek se v novém okně prohlížeče otevře stránka příslušného poskytovatele služeb. Tam můžete například stisknout tlačítko Like (To se mi líbí) nebo Share (Sdílet). To může vyžadovat, abyste se nejprve přihlásili k příslušné platformě. Další informace o tom, jak poskytovatelé sociálních médií zpracovávají osobní údaje na svých stránkách, např. účel a rozsah shromažďování údajů, následné zpracování a použití osobních údajů, jakož i možnosti kontaktu, vaše práva jako subjektu údajů a nastavení nebo možnosti ochrany osobních údajů, najdete v příslušných zásadách ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů:

Facebook

Twitter

Google

Instagram

Pinterest

 

Pluginy pro videa YouTube

Na naše webové stránky jsme integrovali obsah z videoplatformy YouTube. Slouží to k ochraně našeho oprávněného zájmu na optimální prezentaci našich nabídek, který má přednost v procesu vyvažování zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Provozovatelem služby YouTube je společnost Google Ireland Limited, založená a provozovaná podle irského práva se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (www.google.co.uk).

Pokud jsou informace předávány a ukládány společností Google na serverech umístěných ve Spojených státech, je americká společnost Google LLC certifikována v rámci EU-US Privacy Shield.

Aktivovali jsme rozšířené nastavení ochrany údajů u videí YouTube integrovaných na našich stránkách. To znamená, že YouTube neshromažďuje a neukládá žádné informace od návštěvníků webových stránek, pokud nepřehrají video. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů, následném zpracování a používání osobních údajů společností YouTube, jakož i o možnostech kontaktu, vašich právech jako subjektu údajů a nastaveních či možnostech ochrany osobních údajů najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: Google policies

Pluginy pro videa Vimeo

Na našich webových stránkách jsme integrovali obsah z videoplatformy Vimeo. Slouží to k ochraně našeho oprávněného zájmu na optimální prezentaci našich nabídek, který má přednost v procesu vyvažování zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Vimeo provozuje společnost Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA („Vimeo“).

Nástroj pro sledování Google Analytics je automaticky aktivní u videí Vimeo integrovaných na našich stránkách. Nemáme žádný vliv na nastavení sledování ani na analytické údaje, které jsou jejich prostřednictvím generovány, a nejsou pro nás viditelné. Při vkládání videí Vimeo je navíc návštěvníkům webových stránek přiřazen webový maják.

Chcete-li zabránit používání sledovacích souborů cookie služby Google Analytics, můžete používání souborů cookie odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby tyto údaje zpracovávala, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici pod tímto odkazem: Odkaz

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů, následném zpracování a používání osobních údajů společností Youtube, jakož i o možnostech kontaktu, vašich právech jako subjektu údajů a nastaveních či možnostech ochrany osobních údajů najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Zpět nahoru

10. Naše přítomnost na platformách sociálních sítí

Naše přítomnost na sociálních sítích a platformách slouží ke zlepšení aktivní komunikace s našimi zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami. Zde poskytujeme informace o našich produktech a probíhajících speciálních akcích.

Při návštěvě našich kanálů sociálních médií mohou být vaše údaje automaticky shromažďovány a ukládány pro účely průzkumu trhu a reklamy. Pomocí pseudonymů se z těchto údajů vytvářejí tzv. profily používání. Ty lze použít například k umístění reklam v rámci platforem i mimo ně, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. Obecně se k tomuto účelu používají soubory cookie ve vašem koncovém zařízení. Do těchto souborů cookie se ukládá chování návštěvníků a zájmy uživatelů. Slouží to k ochraně našeho oprávněného zájmu na optimální prezentaci našich nabídek a komunikaci se zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami, který má přednost v procesu vyvažování zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jste na příslušné platformě sociálních médií požádáni o souhlas se zpracováním údajů, například prostřednictvím zaškrtávacího políčka, právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Pokud jde o určité činnosti zpracování údajů na našich profilech na sociálních sítích na Facebooku, vystupujeme jako společní správci spolu s provozovatelem platformy ve smyslu čl. 26 GDPR. Základní informace o smlouvě uzavřené mezi námi a společností Facebook a o vašich souvisejících právech naleznete zde.

V případě, že některé platformy sociálních médií sídlí v USA, používají standardní doložky o ochraně údajů vydané Komisí EU jako vhodnou záruku zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů.

Podrobné informace o zpracování a používání údajů těmito poskytovateli na jejich stránkách, jakož i o možnostech kontaktu, vašich právech jako subjektu údajů a nastaveních či možnostech ochrany osobních údajů, zejména možnostech odhlášení, naleznete v níže uvedených zásadách ochrany osobních údajů jednotlivých poskytovatelů sociálních médií. Pokud byste přesto potřebovali v tomto ohledu pomoc, neváhejte se na nás obrátit.

Facebook

Google / YouTube

Twitter

Instagram

Pinterest

LinkedIn

Xing

 

Nastavení námitek (Opt-Out):

 

Facebook

Google / YouTube

Twitter

Instagram

Pinterest

LinkedIn

Xing

 

Zpět nahoru

11. Účast na webinářích

Webináře nabízíme pravidelně, a to buď zdarma, nebo jako smluvní službu v rámci našich produktů. Ty jsou realizovány prostřednictvím Microsoft Teams. „Microsoft Teams“ je služba společnosti Microsoft Corporation se sídlem v USA. Vezměte prosím na vědomí informace o „přenosu do třetí země“ ve stejnojmenné části těchto zásad ochrany osobních údajů. Používáme společnost Microsoft jako zpracovatele.

Pokud navštívíte webovou stránku „Microsoft Teams“, je poskytovatel zodpovědný za zpracování dat. Přístup na webové stránky je však nutný pouze ke stažení softwaru pro používání služby „Microsoft Teams“.

Pokud nemůžete nebo nechcete používat aplikaci „Microsoft Teams“, můžete základní funkce používat také prostřednictvím verze pro prohlížeč, kterou najdete také na webových stránkách „Microsoft Teams“.

Při používání služby „Microsoft Teams“ se zpracovávají různé typy údajů. Přesný rozsah zpracovávaných údajů závisí také na údajích, které poskytnete před účastí na webináři nebo během ní.

Zpracování podléhají následující osobní údaje:

 • Údaje o uživateli: jméno, příjmení, telefonní číslo (nepovinné), e-mailová adresa, heslo (pokud není použito jednorázové přihlášení), profilový obrázek (nepovinné), oddělení společnosti (nepovinné)
 • Metadata meetingu (setkání): Téma, popis (nepovinné), IP adresy účastníků, informace o zařízení / hardwaru.
 • V případě nahrávání (nepovinné): Soubor MP4 se všemi videozáznamy, zvukovými záznamy a prezentacemi, soubor M4A se všemi zvukovými záznamy, textový soubor online chatu.
 • V případě připojení přes telefon: informace o čísle příchozího a odchozího hovoru, název země, čas zahájení a ukončení hovoru. V případě potřeby mohou být uloženy další údaje o připojení, například IP adresa zařízení.
 • Textová, zvuková a obrazová data: Na webináři můžete využít funkce chatu, otázek nebo průzkumu. V takových případech jsou vámi zadané textové údaje zpracovávány za účelem jejich zobrazení ve webináři a případného zaznamenání. Za účelem umožnění přenosu zvuku a obrazu budou po dobu trvání meetingu odpovídajícím způsobem zpracovávána data z mikrofonu (mikrofonů) a/nebo kamery (kamer) vašeho koncového zařízení. Kameru nebo mikrofon můžete kdykoli vypnout nebo ztlumit pomocí příslušných funkcí „Microsoft Teams“.

Chcete-li se zúčastnit webináře nebo vstoupit do „zasedací místnosti“, musíte uvést alespoň své jméno.

Rozsah zpracování

K pořádání webinářů používáme službu „Microsoft Teams“. Pokud se chystáme webinář nahrávat, budeme vás o tom transparentně a s dostatečným předstihem informovat a požádáme vás o souhlas, pokud se nahrávání týká i vás. Záznamy budou obsahovat audio a video. Probíhající záznam se vám také odpovídajícím způsobem zobrazí v aplikaci Microsoft Teams.

V případě potřeby můžeme zaznamenat obsah chatu, abychom mohli zaznamenat výsledky webináře. Většinou tomu tak ale není. Pro účely nahrávání a následného sledování webinářů mohou být zpracovávány také dotazy účastníků webinářů.

Pokud jste registrovaným uživatelem služby „Microsoft Teams“, mohou být zprávy o webinářích (obsahující: metadata meetingu, údaje o telefonickém připojení, otázky a odpovědi na webinářích, výsledky funkce průzkumu webináře) uloženy službou „Microsoft Teams“ až po dobu jednoho měsíce.

Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů v souvislosti s používáním služby „Microsoft Teams“ je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným převažujícím zájmem je v těchto případech efektivní provádění webinářů.

Kromě toho je právním základem pro zpracování údajů souvisejících s konáním samotného webináře čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud je webinář prováděn v rámci smluvního vztahu.

Pokud je pořizován záznam webináře, je právním základem pro jeho pořízení váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Vymazání údajů

Osobní údaje vymažeme, pokud jejich další uchovávání není nutné. Uchovávání může být nezbytné zejména tehdy, pokud jsou údaje stále potřebné pro poskytování smluvně dohodnutých služeb, jakož i pro posouzení nebo obranu proti nárokům vyplývajícím ze zákonných záruk nebo smluvních záruk. Pokud platí zákonné lhůty pro uchovávání, lze údaje vymazat až po uplynutí těchto lhůt.

Zpět nahoru

12. Odesílání pozvánek zákazníkovi k hodnocení e-mailem

Vaši e-mailovou adresu používáme k zasílání pozvánek k hodnocení e-mailem, pokud jste k tomu dali výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v průběhu objednávky nebo po ní.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna zasláním zprávy na níže uvedený kontakt.

V ostatních případech jsou pozvánky k hodnocení zasílány jako služba výměnou za bezplatné členství, a jsou tedy nedílnou součástí smlouvy o členství. V těchto případech je zpracování údajů nezbytné pro plnění smlouvy, a proto je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Začátek stránky

13. Možnosti kontaktování a vaše práva

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • v souladu s čl. 15 GDPR právo požadovat informace o svých osobních údajích námi zpracovávaných, v rozsahu tam uvedeném;
 • v souladu s čl. 16 GDPR právo požadovat neprodlenou opravu námi uchovávaných nesprávných osobních údajů nebo jejich doplnění;
 • v souladu s čl. 17 GDPR právo požadovat výmaz vašich u nás uložených osobních údajů, pokud již nebudou dále zpracovávány
 • uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
 • splnit zákonnou povinnost;
 • z důvodů veřejného zájmu nebo
 • k uplatnění, výkonu či obhajobě právních nároků;
 • v souladu s čl. 18 GDPR právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, pokud
 • zpochybňujete přesnost těchto údajů;
 • je zpracování protiprávní, ale odmítáte jejich výmaz;
 • již údaje nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo
 • jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR;
 • v souladu s čl. 20 GDPR právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě;
 • v souladu s čl. 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo zaměstnání nebo v sídle naší společnosti.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, obraťte se prosím za účelem informací, oprav, omezení zpracování nebo výmazu údajů, jakož i kvůli odvolání jakéhokoli uděleného souhlasu nebo kvůli námitkám proti konkrétnímu použití údajů, na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti.

Trusted Shops AG
Datenschutzbeauftragter Subbelrather Str. 15c
50823 Köln
privacy@trustedshops.com

Zpět nahoru

Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme osobní údaje za účelem ochrany našich převažujících oprávněných zájmů, jak je objasněno výše, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku s účinností do budoucna. Pokud je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit výše popsaným způsobem. Pokud zpracování probíhá pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze v případě, že existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace.

Po uplatnění vašeho práva vznést námitku již vaše osobní údaje pro tyto účely nebudeme zpracovávat, pokud ovšem neprokážeme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

To neplatí, pokud je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu. Poté již vaše osobní údaje nebudeme pro tento účel zpracovávat.

Zpět nahoru